Spoštovani, spletni naslov www.heritaste-project.eu uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.
Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?
HeritasteLe vie dei saperi e dei sapori - Poti okusov in doživetij

Delovni sklop 2: Razvoj gojenja avtohtonih vrst ter ugotavljanje in širjenje najboljših tehnik, povezanih s pridobivanjem tipičnih produktov Nazaj

Delovni sklop 2 vključuje izvajanje sajenja in spodbujanje gojenja avtohtonih sort oljk, vinske trte, radiča in dišavnic na območju Furlanije Julijske krajine (FJK). Predvidene so tudi raziskave (o izvoru, razvoju in značilnostih) o vrstah radiča in medu ter sortah jabolk na območju FJK, ki bodo zbrane in opisane v informativnem gradivu z namenom širjenja informacij o tehnikah gojenja in značilnostih avtohtonih sort na ozemlju FJK. V informativnem gradivu bodo predstavljene tudi organoleptične lastnosti proizvodov, kot so olje, vino, radič, dišavnice, med in ječmen.

Potekala bodo tudi osveščanja potrošnikov o lokalnih proizvodih, degustacije tipičnih lokalnih izdelkov, organizirani bodo tečaji usposabljanja in predstavitve lokalnih tipičnih izdelkov na osnovnih in srednjih šolah. Izobraževalni tečaji o pravilnem degustiranju olja, vina, medu ter jabolčnega kisa bodo organizirani tudi za predavatelje in strokovnjake šol.

Organizirana bodo srečanja ob posameznih fazah proizvodnje in pridelave (npr. dnevi olja, dnevi vina, dnevi zbiranja ječmena in grobega zrnja). Pripravljena bo tudi posebna učilnica za javnost, kjer bodo predstavljeni izdelki in "zgodovinsko" gradivo o tradiciji kmetijskih kultur, izdelkov in pridelkov. V sklopu tega bo organizirana tudi zaključna konferenca, ki bo namenjena tako predavateljem kot učencem in širši javnosti, saj bodo prikazane izvedene aktivnosti in rezultati projekta.

Projekt daje velik poudarek tudi vinski trti sorte Rebula, ki je udomačena in najbolj razširjena sorta na dveh vinorodnih okoliših - v Goriških Brdih in v Vipavski dolini. Aktivnosti projekta vključujejo predstavitev sorte Rebula s pregledom stanja vinogradov na omenjenih območjih (razširjenost, okoliši, ampelografija, zdravstveno varstvo, analize tal, listja in grozdja, značilnosti vina Rebula).

V vinogradu TŠC Biotehniške šole bo izveden poskus, s katerim se bo ugotavljal vpliv redčenja grozdja na količino in kakovost pridelka. Poleg količine pridelka po trsu, bo v zimskem času izmerjena še količina porezanega lesa na kontrolnih trsih (brez izvedenega redčenja grozdja) in na trsih z izvedenim redčenjem grozdja.

Izvedena bo tudi primerjava različnih tehnologij pridelave vina sorte Rebula na nivoju mikrovinifikacije (45 kg grozdja/vinifikacijo). V vinu bodo analizirani skupni in posamezni fenoli ter drugi fizikalno-kemijski parametri kakovosti, ki bodo kasneje ocenjeni z vzpostavljenim senzoričnim panelom. Narejena bo študija vpliva načina pridelave in študija vpliva ampelotehničnih opravil, kot je npr. redčenje grozdja na kakovost vina Rebula.

Izdelana bo tudi centralna baza biotipov sorte Rebula, ki so razširjeni na področju Vipavske Doline in Goriških Brd. Izdelana bo marketinška študija o prihodnosti Rebule (Možnosti sorte Rebula kot sorte doma in po svetu? Ali lahko sorta Rebula v tujini uspe?) z namenom dviga prepoznavnosti te sorte doma in po svetu. Rezultati projekta bodo predstavljeni na seminarjih in delavnicah pokušnje vin.